Menüü


Lävi
Kava
Lahing
Turniir
Nõudmised relvadele ja turvistele
Käsitöö
Osalemine
Korraldajad
Sponsorid
Solemnitas 2004

Turniir

... ja pikast piiramisest hakanud rüütleid igavus vaevama ning nemad otsustasid, et tuleb üks turniir pidada, auks ja kuulsuseks...

Võitlusreeglid

1. Võitluse käik
Võitlus kestab senikaua, kuni üks võitlejatest on kogunud viis punkti. Juhul kui kolme minuti jooksul pole kumbki võitlejatest olnud võimeline koguma 5 punkti, siis võitlus katkestatakse. Selle järel võitlejatele lisaaega ei anta ning turniiri marssal kuulutab välja võitja.
Iga lubatud ning eduka löögi eest saab võitleja ühe punkti. Edukaks loetakse ainult tugevaid ja täpseid, mõõga teraga antud lööke. Nõrku, lõikavaid või libisevaid lööke ei arvestata. Samuti ei arvestata mõõgaseljaga sooritatud lööke.
Võitluses kasutatakse mõõka ja kilpi.
Võidelda tohib ainult võrdses relvastuses – mõõk ja kilp mõõga ja kilbi vastu või mõõk mõõga vastu. Mõõka on lubatud hoida kahe käega. Võitlusviisi valib väljakutse esitaja.

2. Võitluse lõpetamine ja katkestamine
Võitlus lõppeb kui:
 • üks osalejatest on kogunud võiduks vajalikud punktid
 • või saab läbi võitluseks ette nähtud aeg (3 minutit)

 • Võitlus katkestatakse kui üks võitlejatest:
 • sooritab keelatud võtte
 • kaotab relva
 • kukub maha
 • saab haavata
 • palub võitluse lõpetamist
 • väljub võitluse käigus võitlusplatsi piiridest
 • rikub võitluse turvalisust ohustaval viisil relva või turvise

 • 3. Lubatud võtted
  Võitluses on lubatud:
 • Lüüa mõõgaga kõigi nende vastase kehaosade pihta, mida pole nimetatud punktis 4.1.
 • Lüüa või tõugata vastast kilbi (mitte kilbiservaga!), õla või rinnaga, kuid mitte kauem kui ühe sekundi jooksul.

  4. Keelatud võtted
  Võitluses on keelatud:
 • lüüa vastase käelaba, sõrmede, jalalabade, säärte, põlvede, kubeme ja näo piirkonda
 • sooritada torkeid
 • lüüa mõõga kaitseraua või nupuga
 • lüüa käe või jalaga
 • lüüa kilbi servaga
 • käega lööki blokeerida või vastase relvast käega kinni haarata

  5. Karistuspunktid ja diskvalifitseerimine
  Keelatud võtte sooritamise eest annab marssal hoiatuse. Hoiatus võidakse anda ka juhul kui üks võitlejatest üritab keelatud võtet. Samuti võib hoiatuse anda eriti aeglase ja passiivse võitluse puhul. Kui võitleja saab ühe võitluse jooksul kaks hoiatust, on ta kaotanud. Kui võitleja saab kogu turniiri jooksul kolm hoiatust, siis ta diskvalifitseeritakse. Kui võitleja poolt sooritatud keelatud võtte tagajärjel saab vastane viga, siis võitleja koheselt diskvalifitseeritakse.
  Kui võitleja kaotab võitluse ajal relva, kukub või astub mõlema jalaga võitlusplatsilt väljapoole, siis ta kaotab punkti.